ImmigrazioneOggi/videoweb: lajme të përditshme në gjuhën italiane dhe përkufizime periudhore në vidio në nëntë gjuhë të huaja mbi imigrimin, azilin politik, shtetësinë dhe qarkullimin e individëve në Komunitetin Europian.
  Torna alla pagina inizialeاتجه إلى الفيديو وأب 请到网络录像Allez au vidéowebGo to the VideowebDu-te la videoweb!Vete al vídeo webЗайти у videoweb

Edizioni nr. 15 - 20/07/2007

Punësimi i një bashkëpunëtori/-je shtëpiak/-e
Punësimi i një bashkëpunëtori/-je shtëpiak/-e ose i një kujdestari/-je i/e cili/-a qëndron rregullisht në Itali. (durata: 4'05")
Si mund të punësojmë një bashkëpunëtor/-e shtëpiak/-e ose një kujdestar/-e direkt nga jasht. (durata: 3'29")
   
ARKIV
Përkufizime
Documents
    © 2006-2008, Studio Immigrazione s.a.s.